Arengukava

Sääre-Suursadama arengukavaga on võimalik tutvuda siin.

Käesolev dokument on Sääre-Suuresadama küla arengukava aastani 2026, mis on koostatud külaelanike omaalgatuse korras lähtudes vajadusest aidata kaasa külaelu arendamisele ja piirkonna elu-ja looduskeskkonda ning majandustegevust väärtustavate ideede toetamisele.

Lugupidamisega MTÜ Serle Ham.